ویانا خورانیویانا خورانی، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 28 روز سن داره

خوشگل باباش **********

کارهای شیرین ویانا خانم

1- خیلی به چادر و مغنه علاقه نشان می دهد موقعی که با مامان وحیده می خواهیم برویم سوپر مارکت چیزی بخریم سریع می رود چادر و مغنه اش را سر می کند که برویم بیرون (البته مامان وحیده زیاد دوست ندارد از الان ویانا چادر و روسری و مغنه سر کند) 2-توی خانه همش نقش مادر بازی می کند همه عروسکهایش را روی بالش می گذارد و از آنها نگهداری می کند. 3- نوشته های فارسی و انگلیسی را تشخیص می دهد به عنوان مثال اگر روی قوطی رب هم انگلیسی نوشته شده باشد هم فارسی سریع می گوید مامان این کلمه انگلیسی این کلمه فارسی و خیلی هم علاقه دارد که زبان یاد بگیرد . 4-هر کتابی را که برایش بخوانیم بعدش خودش بلد داستان کتاب تعریف کند و هر صفحه کتاب که ورق می زند داس...
14 تير 1394