ویانا خورانیویانا خورانی، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 28 روز سن داره

خوشگل باباش **********

ویانا جونم آبله مرغان در آورد

ویانا نفس مامانم روز پانزدهم آذر 94 در اولین روز برفی ابله مرغان درآورد  و از روز یکشنبه 15 مهد کودک نرفت تا روز 22 دوباره رفت مهد کودک خوشبختانه آبل مرغان ویانا روی صورتش خیلی کم بود بیشتر پشت و جلو بندش بود و همراه با تب که دو روز بعد از آبله مرغان نصفه شب که تب کرده بود از خواب بلند شد گریه که جیش من میسوزد وقتی بردم دستشویی دیدم قست تناسلی و لای پاهایش آبله مرغان درآورده بود و تو این مدت هم کم غذا شده بود هم خیلی بداخلاق که از روز یکشنبه تا سه شنبه خانه مامان پروین بودیم که با کمک مامان سوسن که خیلی ویانا حرف مامان سوسن بیشتر قبول می کند توانستیم از ویانا پرستاری کنم که هر روز باید حمام می رفت روز اول با مامان پروین رفته بود دو رو...
15 آذر 1394
1