ویانا خورانیویانا خورانی، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 28 روز سن داره

خوشگل باباش **********

حرفهای شیرین ویانا

دیروز ویانا به مامان وحیده گفت : مامان دوستم موقعی که می آید مهد کودک با شال می آید تو چرا شال سر نمی کنی ؟ ویانا موقعی که می رویم خانه اتوبوس های بی آرتی را که می بیند که روی آنها تبلیغات سس مایونز می گه مامان اتوبوس سالادی دیدی. ...
21 ارديبهشت 1394

ویانا در یک روز سه تا پارک رفت .

ویانا موقعی که می رود خانه مامان پروین  آنقدر همه ویانا را تحویل می گیرند که ویانا دوست ندارد بیاید خانه خودمان موقعی که می خواهیم برگردیم با کلی اشک و گریه می آید خانه . روز جمعه ویانا سه بار پارک رفت . صبح با مامان سوسن رفت پارک نزدیک خانه مامان پروین . بعدازظهر با مامان وحیده رفت پارک بادی مهدیس . شب خانوادگی رفتیم پارک امیر کبیر که ویانا با مامان پروین رفت قسمت شهربازی و کلی با وسایل داخل شهربازی بازی کرد. ...
19 ارديبهشت 1394

مامان طاقت دیدن اشکهای ویانا را ندارد

نفس مامان تو که صبحها دختر خوبی شده بودی برای رفتن به مهد کودک گریه نمی کردی چرا دوباره داری گریه می کنی می دانی مامان طاقت ندارد این طوری از تو جدا بشوم ناز مامان نفس مامان خیلی دوست دارم .  
9 ارديبهشت 1394